www.paderno-it.ru

Мегалэнд

Короткий українсько-росiйсько-англо-нiмецький словник з економiки та менеджменту: Близько 3500 слiв i словосполучень ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СКАЧАТЬ

Загрузить литературу FB2 TXT RTF

Короткий українсько-росiйсько-англо-нiмецький словник з економiки та менеджменту: Близько 3500 слiв i словосполучень ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Наведено ряд слів, які часто зустрічаються у ділових документах. Призначений для фахівців різних галузей народного господарства, студентів і аспірантів технічних вузів економічних спеціальностей, викладачів економічних дисциплін та іноземних мов, тих, хто цікавиться питаннями сучасних ринкових відносин. У словнику вміщено близько 3500 найважливіших термінів і словосполучень на означення понять і категорій економіки, планування, організації, нормування та управління виробництвом, фінансової, бухгалтерської, юридичної справи, статистики й соціології, а також тих, що стосуються сфери бізнесу, комерції, маркетингу та менеджменту.

По этой теме смотрели

www.paderno-it.ru © 2017.