www.paderno-it.ru

Мегалэнд

Квантова механіка та її використання у прикладній фізиці Висоцький В.І.

СКАЧАТЬ

Загрузить литературу FB2 TXT RTF

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Квантова механіка та її використання у прикладній фізиці Висоцький В.І.. Подано логічно послідовний і структурований виклад квантової механіки в обсязі достатньому як для безпосереднього практичного використання у прикладній фізиці та і для вивчення навчальних дисциплін, де задіяні апарат, методи та ідеї квантової теорії. Для студентів, які навчаються за фахом загальної та прикладної фізики, а також аспірантів, науковців і викладачів, що займаються науковою та педагогічною діяльністю в цих галузях. Приділено значну увагу питанням, які традиційно при першому вивченні квантової механіки не розглядаються, проте є дуже актуальними при дослідженні сучасних проблем прикладної фізики, а саме метод матриці густини, теорія та особливості спонтанного випромінювання квантових систем, специфіка корельованих і когерентних станів, релятивістські рівняння Клейна - Гордона - Фока та Дірака тощо?

По этой теме смотрели

www.paderno-it.ru © 2017.